Ski

Vår overordnede målsetning er å gi barn og unge et skitilbud på Reinsvoll, og være med på å holde løyper og lys i god stand. Sammen med kommunens løypemaskin og vår egen egen scooter prøver vi holde optimale løyper igjennom sesongen . Vi arrangerer også 5-6 klubbrenn hvert år. Vi har i de siste årene skiftet ut flere lysarmaturer inne på stadionområdet og skiftet ut lystrase ved skogvegen. På treninger har vi på det meste vært oppe i 80 deltagere , vi har også noen utøvere som deltar på kretsrenn. Vi har ei trenergruppe som gjør en utmerket jobb. Det nyetablerte skileikeanlegget og hinderløypa er i flittig bruk.

Under finner dere en link til facebook gruppa vår, denne siden blir oppdatert ukentlig angående treninger mm

Facebook gruppa til Reinsvoll IF Ski