Rekrutteringsplan

 

Hvert år i  april inviterer Reinsvoll IF Fotball til rekrutteringsdag for 6 og 7 åringer.
På denne siden vil du finne link til vår rekrutteringsplan samt vår mal for gjennomføring av en slik rekrutteringsdag.
Vår rekrutteringsansvarlig vil sende ut invitasjon på skolen samt via sosiale medier.

Rekrutteringsplan RIF Fotball

Mal for rekrutteringsdag RIF Fotball

Rollebeskrivelse rekrutteringsansvarlig RIF Fotball

Rekrutteringsansvarlig 2021
Kjersti Fremstad
kjer-fre@online.no
47305713