Presentasjon IØFK Klubbmøte – Vår 2019

25. april 2019

I Mars gjennomførte NFF Indre Østland, klubbmøte på Vardal for alle klubbene i sone Gjøvik.
Vedlagt ligger presentasjon fra møtet, som inneholder en rekke viktige punkter og informasjon
for alle trenere og ledere i 2019 sesongen.

 

Klubbmøter vår 2019