Personvernerklæring

Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Reinsvoll IF Fotball (organisasjonsnummer 983 420 672). RIF  er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger som samles inn på nettsidene reinsvollif.no
Informasjon innhentes og håndteres i overensstemmelse med bestemmelsene i GDPR (General Data Protection Regulation), den nye personvernsforordningen i EU som trer i kraft fra mai 2018.

Personopplysninger som samles inn og lagres:

Vi lagrer informasjon om
- Navn
- Kontaktinfo
- Fødselsdato og kjønn
- Hvilke medlemskap, treninger, camper, kurs og arrangementer medlemmer har deltatt på?
- Familierelasjoner
- Faktura- og betalingshistorikk
Hvordan informasjon innhentes?
Vi samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Skjemaer kan være innmeldingsskjema, påmeldingsskjema til aktiviteter, innsamling av kontaktinfo på lister, epost osv.
Formålet med informasjonen som innhentes
-     Administrasjon av klubbens medlemmer og aktiviteter
-     Tilby god medlemsservice og info om relevante aktiviteter til rett medlem til rett tid
-     Administrere påmeldinger, betalinger mv
-     Følge opp lisenser, forsikringer mv
Hvem behandler informasjonen?
Tilgang til personopplysninger er tilgangsstyrt. Ansatte og frivillige som har behov for tilgang til data for å kunne utføre sin jobb/verv vil få tilgang etter behov. Tilganger slettes når behovet er opphørt. Personer utenfor klubben vil ikke gis tilgang til personopplysninger. Unntaket for dette er representanter for systemeiere som nevnt i punktet under, for å ivareta support mv.
Hvor lagres informasjonen?
- Innhentet informasjon lagres i vårt medlemssystem på på spond.no, Via spond lagres også e-poster, tlf.nummer, samt fakturerings og betalingshistorikk.
- Kontaktinfo for løpere, trenere og lagledere legges inn i NIF sitt medlemssystem KlubbAdmin.
- Kontaktinfo for andre idretter legges inn i SportsAdmin ved lisensregistrering.
- Kontaktinfo for styremedlemmer legges inn i NIF sitt system KlubbAdmin.
Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon kan slettes på oppfordring fra medlem
Utlevering av informasjon til tredjepart
Personopplysningene deles ikke med utenforstående, kommersielle tredjeparter. Unntaket her er klubbens sponsorer, hvor NIFs medlemsavtale gir sponsorer tilgang til medlemmers kontaktinfo. RIF vil ikke gjennomføre slike sponsoraktiviteter uten varsling/mulighet for reservasjon fra medlemmet. For deling av informasjon innenfor idrettens medlemssystemer, se ovenfor.
Bruk av fotografier i sosialemedier og markedsføring
Reinsvoll IF Fotball benytter bilder av spillere/trenere/ledere til markedsføring av sine aktiviteter på sin hjemmeside reinsvollif.no og på sine facebook sider, "Reinsvoll IF Fotball" og Reinsvoll Senior A-lag" Vår policy er å ikke publisere nærbilder og/eller tagge personer ved navn uten spesielt samtykke, dette gjøres via innmeldingsskjema. Vi benytter oversiktsbilder for å dokumentere vår aktivitet. Bilder vil bli lagret på vår hjemmeside og i vårt Facebook arkiv. Bilder og informasjon kan slettes på oppfordring fra medlem.
Rettigheter

Som medlem og bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.
Som medlem mottar du også viktig informasjon om våre aktiviteter og tilbud direkte fra vårt medlemssystem. Dette er informasjon som følger medlemskapet.
Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.
Kontaktinformasjon:
post@reinsvolliffotball.no