Styret – Ski

Per Håvard Isachsen
Per Håvard Isachsen
Nestleder ski og styremedlem
phisachsen@yahoo.no
917 37 740
Kjetil Fremstad
Kjetil Fremstad
Styremedlem
995 54 501