Morten Kjensrud

Morten Kjensrud
Leder Reinsvoll IF

morkjens@online.no
Mobil: 977 41 325
Morterudvegen 98, 2840 Reinsvoll