Kioskinfo 2019

INFORMASJON KIOSK REINSVOLL IDRETTSPARK 2019

Det er meget viktig og et krav fra klubben at kiosken er åpen til hver hjemmekamp. Kiosken er en viktig inntektskilde for klubben og er bl.a med å betale dommerkostnader.
Alle lag skal sette opp en kioskliste internt for sine hjemmekamper. Ved kamper på Åklevoll står det en tralle i kiosken. Fyll opp denne med litt sjokolade, brus og kaffe og ta med opp dit for salg. Informer om at det er mulighet for kjøp av is i kiosken etter kampen.

VIKTIG! Inntektsbilaget skal signeres av både den som har stått i kiosken og trener/lagleder! Her har vi de to siste årene fått kritikk av revisor. Dette skal vi bli bedre på i 2019. Gå alltid innom kiosken og signer før man drar fra parken.

Hurtigguide for kiosken:

  1. Sett opp kioskliste innad i laget. Oppmøte helst ca 30.min før kampstart.
  2. Tell opp kassa før man starter (skal inneholde ca 1000,-) før summen på innteksbilaget.
  3. Trakt kaffe og fyll opp varer på tralle, Ved større arrangementer eller mye folk, kan man starte vaffelpressa, se det ann. (Tralle er i utgangspunktet for kamper på Åkle)
  4. SELG → Kontant eller Vipps: 96099
  5. Etter ferdig salg: vask opp, sett sjokolade tilbake i kjøleskap! Tell opp kassabeholdningen, før dette på innteksbilaget – Husk dagens dato og signatur av både kiosk og trener/lagleder. (Kaffetrakter skal ikke skrus av!)
  6. Legg bilaget i en konvolutt sammen med penger over 1000kr som skal være igjen i kassa, lukk og putt i postkassen på veggen innenfor døra til kiosken.
  7. Ta en runde på toalettene, fyll opp papir og kast fulle søppelbøtter.
  8. Ta med søppel og kast i dunk ved inngangen til parken – Viktig pga. varmen.

 

 

 

 

En liten bevisstgjøring: Dommerutgift i barnefotballen er ca 200-300 pr.kamp. Hvis alle lagene klarer å selge noen få kaffekopper, is og brus under sine kamper så er dommeren betalt. De små summene blir store gjennom hele året. (250,- x80 hjemmekamper = 20 000,-)

Ved spørsmål vedrørende kiosk, kontakt Mona 91645592, eller Wenche 91864181.

For utfyllende info se infoskriv om kiosken under.

Kioskinfo 2019