Styret – Hovedlaget

Verv Navn Telefon E-mail
 Leder Morten Kjensrud
Morterudvegen 98, 2840 Reinsvoll
Mobil: 977 41 325 morkjens@online.no
 Nestleder Asgeir Brennengen
Tyrivegen 37, 2840 Reinsvoll
Mobil: 911 82 958 asgebre@online.no
 Kasserer Ingjerd Budweg
Bekkesvingen 30, 2840 Reinsvoll
 Mobil: 984 42 793 inbudweg@bbnett.no
 Sekretær Elin Sandvik
Nils Juls gate 4, 2840 Reinsvoll
Mobil: 410 06 297 elin.sandvik@nav.no
Styremedlem
Turn
Lasse Rian
Sentrumsgata 9, 2840 Reinsvoll
Mobil: 995 74 330 rian@hotmail.no
Styremedlem
Ski
Jarle Søgård
Rognvegen 6, 2840 Reinsvoll
Mobil: 414 89 182 jarlesogaard@live.no
Styremedlem
Fotball
Kurt Steinar Roaldsøy
Jernbanevegen 7, 2840 Reinsvoll
Mobil: 990 20 581 kurt.roa@online.no
Representant
Vestre Toten Idrettsråd
Endre Sivesind