Sportshytta

Vi er inne i en prosess med kommunen om å få utbedret Sportshytta vår. Målstningen er nytt tak ,bygge på for to enkle garderober og bygge om eksisterende garderober til kiosk/kafe.

Her er forslaget på ny utvendig fasade med tilbygg.
Sportshytta

Styret i RIF har besluttet at sportshytta kan leies ut til medlemmer i idrettsforeningen. Det er kun tillatt å leie ut sportshytta til alkoholfrie arrangement da hytta og idrettsparken er et kommunalt anlegg og vi må følge de retningslinjer som er satt av kommunen.

Utleiepris: 500 kr pr døgn.

Kontaktpersoner ved utleie:

  • Asgeir Brennengen 911 82 958
  • Per Håvard Isachsen: 917 37 740