Medlemskontigent

For å utøve aktivitet i Reinsvoll Idrettsforening må man betale medlemskontingent til klubben.

Medlemsavgiften er satt til 150 kr og vil bli fakturert i tillegg til trenings og spilleravgifter fra de aktuelle undergruppene.