Æresmedlemmer

Navn                                          Æresmedlem fra:
Jørgen Pellegård                               1993

Arild Hagen                                        2008

Unni Torkehagen                              2008

Asgeir Brennengen                           2008

Birger Aasland                                   2018

Morten Kjensrud                               2018