Styret Reinsvoll IF Turn

Øverst f.v.: Tom Hansen, Trond Eriks Sivesindtajet, Tom Anders Bakke Pedersen                                                                                      Nederst f.v.: Linn van Gilst og Maritza Stensrud                                                                                                                               Ikke tilstede: Monica Stenersen (styremedlem) og Marthe Solhaug (sekretær)

 

Styreleder                                    Tom Anders Bakke Pedersen     913 86 162

Nestleder                                   Maritza Stensrud                         995 96 540

Kasserer                                      Trond Erik Sivesindtajet            990 20 592

Utstyrsansvarlig                        Tom Hansen                                  932 60 232

Trenerkontakt                              Linn van Gilst                               456 11 022