Gutter 16 år

Trenere: Steffen Lund og Jesper Skepp Hansen
Lagledere: Britt Braathen og Harald Berg