Treningsavgifter

Treningsavgift og anleggsavgift fastsettes i utgangspunktet på bakgrunn av estimerte kostnader knyttet til aktivitetstilbudet på det enkelte års trinn.
Ved oppstart før 1.8 betales full treningsavgift og ved oppstart etter 1.8 betales halv treningsavgift.
            6-8 år                                                 kr. 800,-
            9- 13 år                                              kr. 1500,-
            14- 16 år                                            kr. 2000,-
            17- 19 år                                            kr. 2500,-
            Senior                                                kr. 4000,-

 

I tillegg kan styret differensiere treningsavgift til satsningslag. Styret forbeholder seg også retten til å justere satsene i takt med utgifter, dette blir fastsatt på årsmøtet.
Avgiftene dekker utgiftene til blant annet:
 • Drift og administrasjon av klubben
 • Baneleie og -vedlikehold (bl.a. mål)
 • Dommerutgifter
 • Cuper
 • Påmelding til serier
 • Trenere
 • Drift av klubbhuset
 • Drakter og utstyr
 • Forsikringer
 • Trenerforum
 • Trenerkurs
 • Utstyr til lagsapparat og tillitsvalgte etter gjeldende retningslinjer fra styret