Styret – Fotball

Styret i Reinsvoll IF Fotball
Navn
E-mail
Oppgaver
Leder
Kurt Roaldsøy
99020581
kurt.roa@online.no
Politiattester
Overganger
Økonomi 
Oppstart nye lag
Medlemsoversikt
Nestleder
Bjørn Sigurd Strande
48075483
bstr3@online.no
Reinsvollturneringen
Sekretær
Fiks
Kampoppsett
Styremedlem
Wenche Hagen
91864181
whagen76@gmail.com
Kioskansvarlig
Styremedlem
Mona Finsveen Kværndal
91864181
monafi@online.no
Kioskansvarlig
Styremedlem
Alexander Hjelmtvedt

Dommerkoordinator
Styremedlem
Tom Steinar Lunde
99621275
tomslunde@yahoo.no
Materialforvalter
Låsansvarlig
Styremedlem
Espen Kværndal
95156418
ekvaerndal@hotmail.com
Sponsoransvarlig
Styremedlem
Kjersti Fremstad
47305713

Sportslig utvalg
Fair play
Ansvar jentefotball