Coronaviruset

16. august 2020

Reinsvoll Idrettshall vil være åpen for bruk fra og med mandag den 17.august.

Kommuneoverlegen har gitt klarsignal på at garderober og dusjer kan brukes så lenge avstandsreglene overholdes. Det vil si at maks 7 personer kan være inne samtidig i hver garderobe.

Det vil bli lagt ut liste hvor alle som er til stede i hallen skriver seg op med navn og telefonnummer. Denne oppbevarer vi i 10 dager. Dette gjelder også klubblokalene.

 

Undergruppene har utarbeidet planer i henhold til sitt bruk av hallen. Presiserer at kommuneoverlegen anmoder at treningene avsluttes noe før og at de som kommer etter bes om å vente til alle er ute.

Og at hallen KUN er for utøvere og trenere.

 

Mvh Styret.