Banekalender

BANEKALENDER 2021

Oppdatert: 12.05.2021
Banekalenderen for treninger og kamper i Reinsvoll Idrettspark er under arbeid for vårsesongen. pga. endrede rettningslinjer for avikling av kamper vil vi kun legge inn for 14 dager om gangen.
Pga. omstendighetene rundt koronasituasjonen vil kamper bli lagt inn fortløpende i kalenderen når nye kampoppsett kommer. Det kan derfor bli endringer men ingen endringer blir gjort uten dialog med berørte.  Veldig viktig at endringer i kamper og treninger blir rapportert inn slik at vi holder arket mest mulig oppdatert.  Ved endrede tider er hver enkelt lagleder ansvarlig for å varsle motstander i god tid før kampen spilles. Kontaktinfo finnes bl.a i appen «Min fotball» som alle bør laste ned. Banemester oppfordrer til at man unngår å benytte området innenfor 16 meter til organisert trening gjennom ei hel økt, pga slitasje.
Lars Ludvigsen har ansvar for banekalenderen. Er det spørsmål eller endringer kan dere ta kontakt med han. Lars treffes på 45600306 eller spond.
Info fra Kretsen: Klubben setter opp tidspunkt for hjemmekampene i Barnefotballen for de som er 12 år og yngre. Kontaktperson (Lagleder) får beskjed om tidspunkt av klubben, og gir beskjed til bortelaget. Det skal helst gis beskjed om tidspunktet 8 dager før kampen skal spilles, slik at spillere og foreldre kan få beskjed om tidspunktet for neste kamp, rett etter at kampen er ferdig. Hvis klubber og lag blir ENIGE om å organisere kampene på en annen må enn måte enn det som står i kampoppsettet, så er det i orden for kretsen. Hvis man ikke blir enige, så følges kampoppsettet.
Banekalender 2021 – Trykk her!