Årsmøte Reinsvoll Turn

11. februar 2021

Reinsvoll Turn avholder årsmøte 2021 i klubbrommet,

Reinsvoll Idrettshall torsdag 25. februar kl.18.00

Saksliste:
1. Åpning
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokollen
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Innkommende forslag
8. Valg
9. Avslutning

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 18.februar og sendes på E-post til klubben: post@reinsvollifturn.no

Vel møtt til årsmøtet!