Årsmøte Reinsvoll IF Ski

14. februar 2020

Innkalling årsmøte for Reinsvoll IF skigruppa
Dato: 11.05.2020
Sted: Reinsvoll idrettshall Klubbrom
Tid: 19:00

Saksliste:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å skrive under på årsmøteprotokoll.
4. Årsberetning
5. Regnskap og budsjett
6. Innkommende forslag
7. Valg
8. Avslutning