Årsmøte Reinsvoll IF Ski

14. februar 2020

Innkalling årsmøte for Reinsvoll IF skigruppa
Dato: 12.03.2020
Sted: Reinsvoll idrettshall
Tid: 19:00

Saksliste:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å skrive under på årsmøteprotokoll.
4. Årsberetning
5. Regnskap og budsjett
6. Innkommende forslag
7. Valg
8. Avslutning
Saker som ønskes behandlet av årmøtet må være meldt inn til styret innen
01.03.2020 post@reinsvollifskigruppa.no

Velkommen!