ÅRSMØTE REINSVOLL IF SKIGRUPPA

16. februar 2021

Reinsvoll IF skigruppa avholder årsmøte 2021 i klubbrommet, Reinsvoll Idrettshall tirsdag 09. mars kl.19.00

Saksliste:
1. Åpning.
2. Valg av ordstyrer.
3. Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokollen.
4. Årsberetning.
5. Regnskap.
6. Budsjett.
7. Innkommende forslag.
8. Valg.
9. Avslutning.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 02.03 og sendes på e-post til styret: post@reinsvollifskigruppa.no

Vel møtt til årsmøtet!