Årsmøte Reinsvoll IF Fotball

9. februar 2020

Reinsvoll IF Fotball innkaller til årsmøte for 2019, 18.februar kl 19.00 – Klubblokalet, Reinsvoll Idrettshall.

 

 

DAGSORDEN:

 • 1. Åpning
  2. Valg av ordstyrer
  3. Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokollen
  4. Årsberetning
 • 5. Regnskap
 • 6. Budsjett
 • 7. Innkommende forslag
 • 8. Valg
 • 9. Avslutning

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 16. februar, og oversendes på E-post til styreleder Espen Syversen post@reinsvolliffotball.no

Velkommen til årsmøte!