ÅRSMØTE REINSVOLL IDRETTSFORENING

10. februar 2021

Reinsvoll Idrettsforening avholder årsmøte 2021 i klubbrommet, Reinsvoll Idrettshall torsdag 25. mars kl.18.30

Saksliste:
1. Åpning.
2. Valg av ordstyrer.
3. Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokollen.
4. Årsberetning.
5. Regnskap.
6. Budsjett.
7. Innkommende forslag.
8. Valg.
9. Avslutning.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 18.mars og sendes på E-post til klubben: post@reinsvollif.no

Vel møtt til årsmøtet!