Årshjul Hovedlaget

Årshjulet til Reinsvoll IF hovedlag beskriver hvilke aktiviteter eller oppgaver som skal utføres på klubbnivå. Årshjulet er et levende dokument som blir gjennomgått og oppdatert hver måned i klubbens styremøter
Datoer oppdateres når f.eks frister for innlevering, påmelding, kurs etc. er klare.

For spørsmål til årshjulet ta kontakt med hovedlaget på epost: post@reinsvollif.no

Årshjul Reinsvoll IF Hovedlag – TRYKK HER